Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου την πρώιμη θνησιμότητα.

4 Απριλίου 2023

Σε μια πληθυσμιακή μελέτη από την Ιταλία, χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερή βασικά ερωτηματολόγια συχνότητας τροφίμων για την αξιολόγηση της δίαιτας 23.000 ενηλίκων. Σε μια μέση παρακολούθηση 12 ετών, οι δίαιτες  με κακή ποιότητα θρεπτικών συστατικών στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συσχετίστηκαν μεμονωμένα με σημαντικά υψηλότερη θνησιμότητα από κάθε αιτία.

Σε μια άλλη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τη διατροφή και τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε στις οποίες συμμετείχαν >200.000 επαγγελματίες υγείας των ΗΠΑ. Η πρόσληψη υπερεπεξεργασμένης τροφής, σε ημερήσιες μερίδες, υπολογίστηκε από ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν κατά την έναρξη και κάθε 4 χρόνια. Μετά από ≈25 χρόνια παρακολούθησης, οι άνδρες με την υψηλότερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είχαν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου από τους άνδρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση. Δεν παρατηρήθηκε τέτοια συσχέτιση μεταξύ των γυναικών.

 

Bonaccio M et al. Joint association of food nutritional profile by Nutri-Score front-of-pack label and ultra-processed food intake with mortality: Moli-sani prospective cohort study. BMJ 2022
Wang L et al. Association of ultra-processed food consumption with colorectal cancer risk among men and women: Results from three prospective US cohort studies. BMJ 
Monteiro CA and Cannon G. The trouble with ultra-processed foods. BMJ 2022

Copyright 2023. All rights reserved.